Взято с : http://www.ottobockus.com/cps/rde/xbcr/ … Chart2.pdf